Analize medicale

Analize medicale

Analize medicale
  FURNIZOR SC ANALIMED SRL
  OFERTA INVESTIGATII PARACLINICE
  LABORATOR ANALIZE MEDICALE
       
Nr.
crt
Cod Grupa analize ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR
1 2,6001 Hematologie Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)
2 2,6002 Numărătoare reticulocite
3 2,6003 Examen citologic al frotiului sanguin *3)
4 2.6040 VSH *1)
5 2,60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)
6 2,60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)
7 2,6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
8 2,6101 Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio)
9 2,6102 APTT
10 2,6103 Fibrinogenemie *1)
11 2,1002 Biochimie- serica si urinara Proteine totale serice *1)
12 2,1003 Electroforeza proteinelor serice *1)
13 2,10063 Feritină serică
14 2,1011 Uree serică *1)
15 2,1012 Acid uric seric *1)
16 2,1014 Creatinină serică *1), **)
17 2,1015 Bilirubină totală *1)
18 2,1016 Bilirubină directă *1)
19 2.1020 Glicemie *1)
20 2,10303 Colesterol seric total *1)
21 2,10304 HDL colesterol *1)
22 2,10305 LDL colesterol *1)
23 2,10306 Trigliceride serice *1)
24 2,10402 TGP *1)
25 2,10403 TGO *1)
26 2,10404 Creatinkinaza CK
27 2,10406 Gama GT
28 2,10409 Fosfatază alcalină *1)
29 2.10500 Sodiu seric *1)
30 2,10501 Potasiu seric *1)
31 2,10503 Calciu seric total *1)
32 2,10504 Calciu ionic seric *1)
33 2,10505 Magneziemie *1)
34 2,10506 Sideremie *1)
35 2,10507 Fosfor (fosfat seric) *9)
36 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)
37 2,2604 Dozare proteine urinare *1)
38 2,2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8)
39 2,2622 Dozare glucoză urinară *1)
40 2,2623 Creatinină urinară *8)
41 2.2500 Imunologie TSH *1)
42 2,2502 FT4 *1)
43 2,2507 Parathormonul seric (PTH)
44 2,2509 Hormonul foliculinostimulant FSH
45 2.2510 Hormonul luteinizant (LH)
46 2,2514 Cortizol
47 2,2521 Testosteron
48 2,2522 Estradiol
49 2,2523 Progesteron
50 2,2525 Prolactină
51 2,327091 Anti-HAV IgM *2)
52 2,327092 Ag HBs (screening) *2)
53 2,327093 Anti HCV *2)
54 2.32710 Testare HIV la gravidă *1)
55 2.40000 ASLO *1)
56 2.40010 VDRL *1) sau RPR *1)
57 2,40013 Confirmare TPHA *4)
58 2,40203 Antigen Helicobacter Pylori*1)
59 2,430011 Complement seric C3
60 2,430012 Complement seric C4
61 2.43010 IgG seric
62 2,43011 IgA, seric
63 2,43012 IgM seric
64 2,43014 IgE seric
65 2,40053 Proteina C reactivă *1)
66 2.43040 Factor rheumatoid
67 2,43044 ATPO
68 2,43135 PSA*1)
69 2,43136 free PSA *6)
70 2,3025 Exudat faringian Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1)
71 2,50102 Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1)
72 2.3100 Examen urina Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
73 2,3062 Examene materii fecale Coprocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
74 2.50120_1 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
75 2.5100 Examen coproparazitologic *1)
76 2,2701 Depistare hemoragii oculte*1)
77 2,3074 Examene din secretii vaginale Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
78 2,50114 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
79 2.3080 Examene din secretii uretrale Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
80 2,50115 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
81 2.3050 Examene din secretii otice Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
82 2,50119 Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
83 2,3022 Examene din secretii nazale Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1)
84 2,50103 Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1)
85 2.3040 Examene din secretii conjunctivale Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
86 2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
87 2,5032 Examene din colectie purulenta Examen bacteriologic din colecție purulentă – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana
88 2.50120_2 Examen fungic din colecție purulentă – Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica
89 2,313 Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice Antibiograma *5)
90 2,502 Antifungigrama *5)