Laboratorul de analize medicale ANALIMED Blaj angajează:

  • MEDIC  – specialitatea Medicina de laborator

Persoanele intresate pot trimite CV-ul pe adresa de mail laborator@analimed.ro sau îl depun la sediul laboratorului din str. Timotei Cipariu nr. 13, Blaj.
Informaţii suplimentare: la telefon 0726 583321.

// with jQuery
$.post(
‘https://graph.facebook.com’,
{
id: ‘‘,
scrape: true
},
function(response){
console.log(response);
}
);

// with „vanilla” javascript
var fbxhr = new XMLHttpRequest();
fbxhr.open(„POST”, „https://graph.facebook.com”, true);
fbxhr.setRequestHeader(„Content-type”, „application/x-www-form-urlencoded”);
fbxhr.send(„id=&scrape=true”);